Na twee open dagen bij het kleinschalige kinderdagverblijf ‘Tante Tuit’, stromen de aanmeldingen inmiddels binnen. De buitenruimte is groen en veilig opgeleverd.
Wij wensen de medewerkers van Tante Tuit veel succes met de start van hun nieuwe kinderdagverblijf en wij wensen de kinderen vooral veel speel -en ontdekplezier!