Over ons

Over ons

Biljoen Groen & Liemers Hendriks zijn al decennia lang actief en zijn beiden uitgegroeid tot gerenommeerde hoveniersbedrijven met een aanzienlijke staat van dienst.

Rijke historie

In het bosrijke Velp werd ruim 50 jaar geleden het hoveniersbedrijf Biljoen Groen opgericht aan de voet van het Landgoed Biljoen. Biljoen Groen werd een bekende naam in Velp en omstreken door zijn hoveniers met gedegen vakkennis en zijn vakkundig ingerichte tuinen. Gelijktijdig richtte Liemers Hendriks zich meer op het ontwerpen, aanleggen en het onderhouden van tuinen van onderwijsinstellingen, bedrijven, gemeenten en plantsoenen; het ‘groot’ groen. Een andere tak van het hovenierswerk.

Samenwerking bedrijven

In 2016 besloten Biljoen Groen en Liemers Hendriks de handen ineen te slaan zodat zij samen de gehele markt kunnen bedienen. Beide bedrijven hebben een ontwerpbureau en hoveniersbedrijf, waarbij nauwere samenwerking in beide disciplines voor de hand ligt. Wij zijn gespecialiseerd in tuinontwerp, tuinaanleg, tuinonderhoud en de aanleg van infrastructurele voorzieningen.

Onze doelgroep

We richten ons deels op dezelfde doelgroep bestaande uit zakelijke klanten, gemeenten en instellingen, waarvoor tuinonderhoud wordt gedaan. Daarnaast richt Liemers Hendriks zich op de aanleg (en onderhoud) van grootschalige tuinaanleg en infrastructurele werken als aanleg van schoolpleinen en buitenruimten van kantoorpanden. Biljoen Groen richt zich naast tuinonderhoud ook op het ontwerp en aanleg van tuinen in de particuliere sector.

Hoge kwaliteit

De zorgen van de klant wegnemen staat met name bij onderhoud hoog in het vaandel. Heldere communicatie, korte lijnen en een no nonsens-mentaliteit kenmerken onze organisaties. We werken met ons hart én onze handen en streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Kwaliteitsborging staat bij ons centraal. Biljoen Groen is dan ook lid van de Vereniging van Erfgoedhoveniers. Liemers Hendriks is aangesloten bij het Groencollectief.

Visie

Biljoen Groen & Liemers Hendriks willen groen en het buitenleven dichter bij de mensen brengen, voor elke groenvoorziening van zowel particulier als bedrijfsleven. Dit doen wij door de ontwerpen zo te maken dat de tuinen toegankelijk zijn en het gevoel bieden om er ook daadwerkelijk tijd in door te willen brengen; de leeftuin. Hierdoor kan er werkelijk genoten worden van het buitenleven. Daarnaast onderhouden wij tuinen en groenvoorziening zorgvuldig, onder leiding van kwalitatief goed personeel, zonder concessies te doen op kwaliteit.

Missie

Biljoen Groen & Liemers Hendriks ontlenen hun bestaansrecht aan het op kwalitatief hoog niveau ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van tuinen voor particulieren alsook bedrijfsleven. Kwaliteit, creativiteit en betaalbaarheid staan daarbij centraal.

MVO

Er is bij klanten, zowel particulier alsook bij bedrijven, gemeenten en instellingen, steeds meer behoefte aan een duurzame groenvoorziening. Thema’s als ‘kleine dieren’, hergebruik van materiaal en planten en proeven en ruiken staan daarbij centraal. Biljoen Groen & Liemers Hendriks proberen hier al zoveel als mogelijk op in te springen en daar waar mogelijkheden ook pro actief deze thema’s aan de orde te stellen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) krijgt hierdoor zichtbaar handen en voeten.

VCA certificering

We zijn VCA** gecertificeerd en waarborgen hierdoor een veilige manier van werken. Door het VCA**-certificaat wordt in de praktijk gewerkt volgens de Arbowet- en regelgeving. Het houden van bijvoorbeeld toolboxmeetings en een risico inventarisatie- en evaluatie te tonen worden medewerkers geïnstrueerd. Er wordt aantoonbaar toegezien op veilig werken en keuren van materieel.

Door het kwaliteitssysteem staat het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers binnen het onderhoudsteam op een zeer hoog niveau en zijn continue verbeteringen tijdens het proces gegarandeerd. Door het systeem wordt efficiënt gewerkt en de kans op falen geminimaliseerd. Door de certificering wordt kwaliteit binnen de organisatie gewaarborgd.

Groenkeur-certificering

Ook beschikken we over een Groenkeur-certificaat voor de aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen. Houders van Groenkeur zijn verplicht om volgens vaste kwaliteitseisen het werk af te leveren. Tevens stelt de Groenkeur een aantal minimumeisen aan de bedrijfsvoering (de manier van werken) om te garanderen dat afspraken worden nagekomen.

Wij hebben hiervoor gediplomeerd en speciaal opgeleid personeel ter beschikking. De kracht van het kwaliteitskeurmerk Groenkeur BRL Groenvoorzieningen zit in de meetbare vakbekwaamheidseis. Deze verplichting is er om jaarlijks bij de keuring van projecten te bewijzen dat de kwaliteitsdoelstellingen uit het bestek gehaald zijn.

Meer weten? Neem contact met ons op

Neem contact op

v.l.n.r.: Fabian Hendriks (eigenaar), Jeroen Helming (eigenaar), Huib Baerends (werkvoorbereider), Els Themmen (administratief medewerkster), Freddy van der Meij (calculator / werkvoorbereider)