Biljoen Groen & Liemers Hendriks is al decennia lang actief binnen de groene markt en is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd en gecertificeerd hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf.

Rijke historie

In het bosrijke Velp werd ruim 50 jaar geleden het hoveniersbedrijf Biljoen Groen opgericht. Biljoen Groen werd een bekende naam in Velp en omstreken door zijn vakkundig ingerichte tuinen. Liemers Hendriks richtte zich ondertussen meer op het ontwerpen, aanleggen en beheren van tuinen van onderwijsinstellingen, bedrijven, gemeenten en plantsoenen; het ‘groot’ groen. Een andere tak van het hovenierswerk.

Fusie Biljoen Groen & Liemers Hendriks

In 2016 sloegen de bedrijven de handen ineen zodat zij samen de gehele markt kunnen bedienen. Wij beschikken inmiddels over een ontwerpbureau en hoveniersbedrijf, waarbij nauwere samenwerking tussen beide disciplines voor de hand ligt. Wij zijn gespecialiseerd in tuinontwerp, aanleg, beheer en de aanleg van infrastructurele voorzieningen.

Koetshuis kasteel

Onze doelgroep

Wij richten ons op het ontwerpen en aanleggen van tuinen in de zakelijke en in de particuliere sector. Onze doelgroep bestaat uit particulieren, zakelijke klanten, gemeenten en (zorg)instellingen. Daarnaast richten wij ons op de aanleg en het beheer van grootschalige infrastructurele werken zoals schoolpleinen en buitenruimten van kantoorpanden.

Lamellen

Hoge kwaliteit

De zorgen van de klant wegnemen staat bij ons hoog in het vaandel. Heldere communicatie, korte lijnen en een no nonsens-mentaliteit kenmerken onze organisatie. We werken met ons hart èn onze handen en streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Kwaliteitsborging staat bij ons centraal. Wij zijn dan ook lid van de Vereniging van Erfgoedhoveniers en aangesloten bij het Groencollectief Nederland.

Visie

Biljoen Groen & Liemers Hendriks wil groen en het buitenleven dichter bij de mensen brengen. Dit doen wij door ontwerpen te maken voor toegankelijke tuinen die het gevoel geven er tijd in door te willen brengen; de leeftuin. Hierdoor kan er genoten worden van het buitenleven. Daarnaast onderhouden wij de tuinen zorgvuldig.

Missie

Wij ontlenen ons bestaansrecht aan het op kwalitatief hoog niveau ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van tuinen voor particulieren alsook bedrijfsleven. Kwaliteit, creativiteit en betaalbaarheid staan daarbij centraal.

Allium
Beplanten

MVO

Er is bij klanten, zowel particulier als bij bedrijven, gemeenten en instellingen, steeds meer behoefte aan een duurzame groenvoorziening. Thema’s als ‘kleine dieren’, hergebruik van materiaal en planten en ‘proeven en ruiken’ staan daarbij centraal. Biljoen Groen & Liemers Hendriks probeert hier zoveel als mogelijk op in te springen en ook pro actief deze thema’s aan de orde te stellen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) krijgt hierdoor zichtbaar handen en voeten.

VCA certificering

We zijn VCA** gecertificeerd en waarborgen hierdoor een veilige manier van werken. Door het VCA**-certificaat wordt in de praktijk gewerkt volgens de Arbowet- en regelgeving. Door het houden van bijvoorbeeld toolboxmeetings en een risico inventarisatie- en evaluatie, worden medewerkers geïnstrueerd. Er wordt aantoonbaar toegezien op veilig werken.
Door het kwaliteitssysteem staat het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers binnen het onderhoudsteam op een hoog niveau en zijn verbeteringen tijdens het proces gegarandeerd. Door het systeem wordt efficiënt gewerkt en de kans op falen geminimaliseerd. Door de certificering wordt kwaliteit binnen de organisatie gewaarborgd.

VCA
Groenkeur

Groenkeur-certificering

Ook beschikken wij over een Groenkeur-certificaat voor de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen. Houders van Groenkeur zijn verplicht om volgens vaste kwaliteitseisen het werk af te leveren. Tevens stelt de Groenkeur een aantal minimumeisen aan de bedrijfsvoering (de manier van werken) om te garanderen dat afspraken worden nagekomen.
De kracht van het kwaliteitskeurmerk Groenkeur BRL Groenvoorzieningen zit in de meetbare vakbekwaamheidseisen. Deze verplichting is er om jaarlijks bij de keuring van projecten te bewijzen dat de kwaliteitsdoelstellingen uit het bestek gehaald zijn.

NEN-EN-ISO-certificering

Last but not least zijn wij houder van het NEN-EN-ISO certificaat. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze houdt in dat het managementsysteem over voldoende kwaliteit beschikt. Onze diensten voldoen aan de eisen van onze klanten en zijn conform de wet- en regelgeving. Daarnaast wordt er gereflecteerd en worden processen verbeterd om de kwaliteit van onze diensten te verhogen.

Nen en iso

Meer weten? Neem contact met ons op

Neem contact op

Links: Jeroen Helming (eigenaar) Rechts: Fabian Hendriks (eigenaar)