Afgelopen week hebben wij langs de laan die naar ons kantoorpand leidt een groot aantal jonge lindebomen geplant. De linde bloeit in juni en wordt veelvuldig door bijen en hommels bestoven. Vrijwel direct ontstaat er meer gelaagdheid in het landschap