Op zoek naar sporen; gebied Overhagen, waar wij ons bedrijf gaan vestigen, kent een rijke geschiedenis dat voor het eerst te herleiden is in de stadsrekeningen van Arnhem uit 1357. Geen wonder dus dat het op dit moment een komen en gaan is van archeologen die zorgvuldig de lagen grond doorzoeken alvorens de stukken vrij te geven voor bebouwing.