Biljoen Groen & Liemers Hendriks ontlenen hun bestaansrecht aan het op kwalitatief hoog niveau ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van tuinen voor particulieren alsook bedrijfsleven. Kwaliteit, creativiteit en betaalbaarheid staan daarbij centraal.