In deze achtertuin is gekozen voor een ruime diversiteit in materiaalgebruik waarin een grote rol is weggelegd voor het plantwerk.