Leuk artikel in de Gelderlander over de geschiedenis van de bomen aan de Middachterallee en de snoeiwerkzaamheden die wij daar op dit moment uitvoeren:

Het vertroetelen van de Middachterallee heeft effect

DE STEEG/ELLECOM – De Middachterallee tussen De Steeg en Ellecom wordt sinds enkele jaren ernstig vertroeteld. Nu wordt er weer gesnoeid. Eigenlijk zou het snoeien pas in 2021 gebeuren. Maar de laan liet blijken er nu al behoefte aan te hebben, dus reden de mannen van groenbedrijf Liemers-Hendriks voor. Want als de oude laan tussen Ellecom en De Steeg iets nodig heeft, dan komt het er.


Eiken
Het snoeien van bomen hoog in de bomen.
Het snoeien van bomen hoog in de bomen. © Erik van ’t Hullenaar

De oudste kaart met de laan erop dateert van omstreeks 1650, toen de bomenrijen nog uit eiken bestonden. Deze werden omstreeks 1760 vervangen door beuken. In 1945 lieten de Duitsers een aantal van deze beuken op de weg vallen, in een vergeefse poging de geallieerden tegen te houden. Omdat een laan met gaten erin niet oogt, is na de oorlog de hele laan opnieuw aangeplant.

Beuken kunnen het normaal gesproken wel een jaar of tweehonderd volhouden, maar in 2014 waaide een van de bomen van de laan plotseling om. Eerst werd dat geweten aan de aanleg van de bushalte bij De Steeg, want daar had het gesneefde exemplaar gestaan. Maar al snel werd duidelijk dat ook andere laanbomen er niet goed aan toe waren. Dat was bij sommige te zien aan zwammen op de stam, maar bij veel meer aan de vorming van zogeheten adventief-wortels: een tweede wortellaag vlak onder het aardoppervlak. Deze wordt aangemaakt als de oorspronkelijke wortels, dieper in de bodem, in nood verkeren.

Cobra
Onderzoek door het adviesbureau Cobra leerde al snel dat de bodem tussen de bomen als het ware afgesloten was door de bladeren die er jaar in jaar uit op vallen. Bovendien werd ook het blad van de weg en het fietspad steevast tussen de bomen geveegd. ,,Door te veel bladopbouw was het bodemleven verstoord”, vertelt Jos Haverkamp van Cobra. ,,De strooisellaag was te dik geworden, wat verzuring van de bomen tot gevolg had gehad. De schimmels in de ondergrond die een belangrijke rol spelen bij de toevoer van voedingsstoffen naar de boom, konden die verzuring niet aan en begonnen geleidelijk af te sterven. Zo gingen de bomen geleidelijk aan achteruit.”

Sindsdien is het vertroetelen begonnen. Tussen de beuken werd het blad weggehaald en de bodem werd losgemaakt en voorzien van verschillende goede schimmels, bacteriën en voedingsstoffen. Doel hiervan was het bodemleven terug te brengen. Of de maatregelen succes hebben gehad, moet komende zomer duidelijk worden. Cobra gaat dan onderzoeken of de voedingsstoffen uit de bodem inmiddels het bladerdak weer hebben bereikt. De eerste tekenen zijn gunstig. Zo groeien er inmiddels weer paddenstoelen tussen de bomen en laten zich in het gebied voor het eerst weer mollen zien. Door de Middachterallee te vertroetelen, kan de mooiste laan van Europa hopelijk nog jaren mee.