Naar aanleiding van een boomveiligheidscontrole (Visual Tree Assessment) bij ziekenhuis Rijnstate, hebben wij een aantal zwakke bomen achter het ziekenhuis  verwijderd.

Boomeigenaren dienen te voldoen aan de algemene zorgplicht. Een boom moet periodiek visueel geïnspecteerd worden door een deskundige. Als tijdens een controle wordt geconstateerd dat een boom niet meer vitaal is, moet er actie ondernomen worden om risico’s voor de omgeving te beperken.